CONDICIONS DE LLOGUER
1 – INFORMACIÓ I RESERVES

El CLIENT pot sol·licitar informació per telèfon i whatsaap, correu electrònic o missatge directe a la xarxa social Instagram. S’informarà de la disponibilitat, les característiques, el preu d’oferta i qualsevol altra qüestió que requereixi el CLIENT.

Les reserves es faran per escrit i per correu electrònic a l’adreça: canseuba@gmail.com. El CLIENT haurà d’indicar: dia d’entrada, dia de sortida, preu que s’ha ofert i les seves dades identificatives completes. Des de la CASA RURAL us enviarem un missatge de confirmació que l’allotjament està disponible durant les dates que heu sol·licitat. Per finalitzar la reserva, el CLIENT ha de fer un ingrés bancari del 50% de l’import total de l’estada, en concepte de bestreta en un termini de 24 hores des que el CLIENT rep la confirmació de disponibilitat (vegeu el punt següent). Un cop rebut el dipòsit el PROPIETARI es posarà en contacte amb el CLIENT per confirmar que la reserva està en ordre i per concretar tots els detalls per a la recepció.

En el cas de peticions de reserva rebudes per part d’AGÈNCIES DE VIATGES, la reserva atendrà en totes les condicions els acords privats establerts i signats per ambdues parts, sempre d’acord amb la Llei i la pràctica habitual de reserves al sector del turisme rural.

2 – RECEPCIÓ

A l’arribada a la casa, el CLIENT sempre serà rebut per una persona responsable, que us lliurarà les claus i us indicarà el funcionament de tota la casa, les vostres estades i serveis.

3 – PAGAMENT

La reserva de lloguer de la CASA RURAL estarà confirmada quan el CLIENT hagi fet efectiu el dipòsit anticipat en concepte de fiança. L’import del dipòsit podrà ser del 50% de l’import total a pagar pel lloguer. En qualsevol cas, la CASA RURAL. Aquest dipòsit el pot fer per transferència bancària o bizum al 607 962 427.

Un cop rebuda la confirmació del pagament per part del CLIENT, aquest rebrà la nostra confirmació de reserva, per escrit via e-mail. En cas que no hàgim rebut el dipòsit anticipat en el termini establert de 24 hores des del nostre enviament del correu electrònic de confirmació de disponibilitat, la reserva quedarà automàticament anul·lada sense necessitat d’avís previ al CLIENT i la casa rural passarà novament a estar lliure per a la vostra reserva per qualsevol persona.

La totalitat de l’import de l’estada (sense descomptar el dipòsit anticipat per a fiança) es pot pagar al comptat o transferència bancària. Si el CLIENT vol pagar al comptat, es pagarà el mateix dia d’arribada, en el moment del lliurament de claus i després d’haver visitat i donat el vistiplau a la casa. En cas que el CLIENT esculli el pagament per transferència bancària, haurà de realitzar-lo amb almenys 5 dies abans de la data d’arribada per tal d’assegurar-nos que haguem rebut el pagament abans d’arribar a la casa rural).

En el cas de reserves i pagaments gestionats a través d’AGÈNCIA DE VIATGES, el CLIENT haurà de dipositar la FIANÇA en metàl·lic abans del lliurament de claus. La quantia daquesta fiança es regeix pel mateix criteri general establert al paràgraf 1 daquest punt 3.

Exclusivament en aquells casos de productes turístics contractats per AGÈNCIES DE VIATGES que incloguin excursions per als CLIENTS, el PROPIETARI pot decidir no demanar la FIANÇA. La decisió de no demanar la fiança serà exclusivament del PROPIETARI.

4 – CONSERVACIÓ DE L’HABITATGE I FIANÇA

El CLIENT rep l’habitatge en condicions òptimes de neteja i ordre, i està obligat a tenir-ne cura, el jardí amb el seu mobiliari, barbacoa, de manera correcta. Si el CLIENT observés algun desperfecte o anomalia, ho haurà de comunicar en el moment de la seva observació en el moment del lliurament de claus.

EL CLIENT haurà d’abandonar i tornar la casa rural en unes condicions acceptables de neteja i amb tot el mobiliari i estris el mateix estat que estaven a l’entrada a la mateixa. Es prega expressament conservar el mobiliari, els llibres i els estris als seus llocs originals.

Al final de la seva estada, el PROPIETARI efectuarà la comprovació dels béns i estris de l’habitatge, així com de la seva neteja i ordre, en presència dels hostes.

El propietari recollirà una fiança en efectiu de 250€ en arribar i entrega de claus, per garantir la reparació de possibles desperfectes, i es tornarà al final de la seva estada si en el moment de tornar les claus la casa està en el mateix estat a el que es va lliurar.

Si l’habitatge patís algun desperfecte per part del CLIENT, aquest desperfecte serà reparat o abonat l’import de la reparació per part del CLIENT. En aquest cas, es deduirà de la fiança la part necessària per cobrir les despeses de reparació o substitució d’elements que permetin tornar la casa rural al seu estat original.

Si el cost de la reparació o substitució d’aquests objectes fos superior al dipòsit, no es tornarà la Fiança i es deixarà pendent el pagament dels danys, fins a assolir-ne l’avaluació, liquidant-los posteriorment.

5 – GRUPS PER A ESDEVENIMENTS ESPECIALS

Grups per a Comiats de solter/a, grups d’adults menors de 30 anys i altres esdeveniments com casaments, comunions, etc., hauran de consultar les condicions del lloguer abans de la reserva, bé per telèfon o per correu electrònic.

6 – NORMES D’ÚS I CONVIVÈNCIA

El CLIENT es compromet a actuar amb el màxim civisme, respectant l’entorn, la calma, la naturalesa, la neteja i l’ordre de l’habitatge.

El CLIENT i totes les persones allotjades a la casa rural queden sotmeses al respecte de les normatives de convivència que regeixen al terme municipal de Rellinars.

A més, s’estableixen altres normes d’ús i convivència:

1r Respecte, en tot moment, per la calma i el descans, així com la convivència amb la resta de veïns així com a l’entorn. Per això.

2n El CLIENT haurà de ser diligent i curós en el consum d’electricitat, calefacció, aigua, llenya, així com de la seguretat de l’edifici i habitatges. En aquest sentit, el CLIENT ha de procurar deixar ben tancada la porta d’entrada i les finestres, especialment en sortir, tal com farien a casa.

3r Està prohibit deixar escombraries a l’habitatge, jardí o al carrer al costat de la porta d’entrada. El CLIENT es compromet a llençar les bosses d’escombraries als contenidors que hi ha a la mateixa finca, reciclant per contenidor. En concret, a tocar del pati de l’entrada de la casa.

4t El CLIENT haurà de respectar el mobiliari i les instal·lacions de l’habitatge. Ens agrada que tots els nostres hostes, igual que vostè, trobin un màxim confort i netedat.

5è Davant evidències de VANDALISME, SOROLLS, ALBOROTO, QUEIXES FUNDADES DE VEÏNS o ÚS IMPRUDENT de l’habitatge i els seus estris, els propietaris es reserven el dret a donar per finalitzat el contracte de lloguer en qualsevol moment, i els inquilins han d’abandonar l’immoble immediatament.

6è El PROPIETARI es reserva el dret de no acceptar o anul·lar estades que no compleixin les normes de convivència, en qualsevol moment i sense possibilitat de reemborsament.

7 – CARACTERÍSTIQUES I CAPACITAT DE LES CASES RURALS

L´edifici té tres plantes i un pati al´entrada de la casa, una terrassa amb taules i cadires a peu de menjador amb fabuloses vistes, i un jardí exterior amb barbacoa taules i cadires a disposició dels clients.

La superfície de cada planta és de 150 metres quadrats aproximadament, inclosa la superfície de zones comunes a cada planta.

– Capacitat: 13 places + ampliació a 15 places

– Electricitat: 4.400 Kw.

– Superfície: 450 metres quadrats aproximadament.

En el cas que el nombre d’ocupants de la casa llogada sigui superior al nombre de les indicades al contracte i declarades al document d’entrada i, per tant, el PROPIETARI es reserva el dret d’admissió i el posarà obligar a abandonar la casa a les persones de més, derivat duna sobre ocupació.

8 – ALTRES SERVEIS DE LA CASA RURAL

8.1 Xemeneia

La Casa Rural disposa de xemeneia. Al preu està inclosa la provisió d’un cistell de llenya per a ús en aquesta xemeneia sense cost addicional. Si el CLIENT necessités més llenya, en pot disposar a la mateixa casa encara que assumirà el cost d’aquesta llenya a la sortida de la seva estada.

Està terminantment prohibit l’ús de la xemeneia per cuinar aliments. S’ha de fer servir sempre amb el tir obert de la xemeneia. En general, la xemeneia s’ha d’utilitzar amb compte i seguint les especificacions del fabricant.

8.2 Barbacoa

Ús de la barbacoa disponible tot l’any, encara que només és possible fer-ne ús amb carbó vegetal, que serà a compte del client que haurà de portar-lo. O té la possibilitat de comprar-lo al súper del poble.

8.3 Forn industrial

Ús del forn industrial disponible a la cuina per fer pizzes. Per cuinar altres àpats consultar al PROPIETARI per al seu ús.

9 – HORARIS D’ENTRADA I SORTIDA

L´entrada a les cases rurals serà a partir de les 12 hores del primer dia contractat i la sortida fins a les 17 hores del darrer dia contractat.

Si el CLIENT ho desitja una ampliació d’horari, el CLIENT ho ha de comunicar de forma expressa, amb prou antelació. Si no us heu comunicat prèviament, el PROPIETARI no té l’obligació d’atendre aquesta petició del CLIENT.

10 – ADMISSIÓ D’ANIMALS

Si s’admet algun tipus d’animal màxim de 2 mascotes per lloguer – atenent criteris de neteja i conservació de mobiliari i estris.

11 – POLÍTICA D’ANUL·LACIÓ DE RESERVES

Si l’anul·lació o canvi de dates de la reserva es realitza amb 15 dies o més abans de la data d’entrada, es procedirà en tots els casos a la devolució del 100% de l’import lliurat excepte les despeses bancàries (si n’hi hagués) associades a la gestió de la devolució de la reserva.

Queda a discreció del propietari la devolució de l’import de la reserva, per als casos en què CLIENT fa referència a causes de força major i l’avís es produeixi amb menys de 15 dies d’antelació com a norma general.

En els casos en què no es retorna l’import de la reserva, aquesta queda en dipòsit durant un any i s’ofereix al CLIENT el lloguer durant un any sencer a partir de la data per a les quals va fer aquesta reserva, fent ús del dipòsit ja lliurat. Si passat un any, el CLIENT no ha fet servir el dipòsit, el perdrà definitivament.